Không bao giờ bỏ cuộc

Năm 2020 đầy sóng gió, phải liên tiếp đóng cửa các Project. Nhưng vẫn phải nỗ lực không ngừng. Mong 2021 mọi thứ đều tốt đẹp hơn.

© 2020 nghungs.com