Vào khoảng 22:45 ngày 04/10/2021 (Giờ VN), Chưa biết lỗi nguyên nhân do đâu Facebook không thể truy cập đươc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *