Download .ISO Windows 10 20H2 32bit+64bit Nguyên Gốc Từ Microsoft

Windows 10 2009 – 20H2 Ngày 20/10 vừa rồi Microsoft vừa đưa đến người dùng Bản cập nhật tháng 10 năm 2020 của Windows 10, còn được gọi là bản cập nhật 20H2, còn được gọi là Windows 10 phiên bản 2009 và có số bản dựng là 19042.572 Windows 10 2009 – 20H2 cung […]